Contract for Difference (CfD)

Co je to Contract for Difference (dále CFD)? Jaké jsou jejich hlavní výhody, nevýhody a s tím spojená rizika? Jak se jich dotkne regulace Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále ESMA), která zavazuje od 1. srpna letošního roku všechny obchodníky s CFD na území Evropské unie? Tyto otázky a další zodpovídá následující text.


Contract for Difference

CFD je jedním z mnoha způsobů obchodování, který dovoluje spekulovat o pohybu cen různých indexů, akcií, komodit, dluhopisů, či kurzů měn apod. Jedná se o deriváty, které umožňují investorům vydělávat (či prodělávat) na pohybu cen zmíněných finančních instrumentů. Pozor! Při obchodování např. s akciemi přes CFD nenabývá obchodník jejich vlastnictví. Neplyne z toho tak nárok na dividendu, účast na valné hromadě apod. Hlavní výhodou CFD je možnost využití pákového efektu. Ten umožňuje využití menších objemů finančních prostředků k obchodování ve větších objemech. Zjednodušeně tak dochází k násobení zisků, ale i ztrát. 

Zatímco běžné obchodování s akciemi umožňuje zisky v desítkách procent ročně, obchodování s CFD může znamenat zisky ve výši stovek procent denně. Je to díky zmíněnému pákovému efektu. Možnost vysokých zisků tradičně doprovází i vysoké riziko ztrát. Investor může při nakládání s CFD přijít o více peněz, než s kolika vstoupil do obchodu. 

CFD se v tradičním byznysu běžně využívají k zajištění kurzových a akciových rizik. Řekněme, že firma operuje primárně v eurech. Kvůli politickým tlakům např. v Itálii začne mít obavy z jeho oslabení. Vstoupí tedy do CFD na oslabení eura. Pokud k tomu dojde, tak CFD, dle množství investovaných prostředků, pokryje vzniklé ztráty. V opačném případě lze na ztrátu z CFD nahlížet jako na cenu pojištění. 


Finanční páka

Podstatou finanční páky je doplnění vlastního kapitálu kapitálem cizím při financování investice. Finanční páka se běžně udává v poměrech. Finanční páka 1:4 znamená, že pouze čtvrtina použitých prostředků k financování investice je vlastních. Tři čtvrtiny dodává např. makléř. Za úrok samozřejmě. 

Pokud je úrok nižší než výnosnost aktiv, pak je obchod výhodný a dochází mj. i k zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu. Placené úroky jsou navíc součástí nákladů, které snižují zisk, a tím i daně z něj placené. Hovoříme o tzv. daňovém štítu, který znovu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu.

Při finanční páce 1:10 je podíl vlastních prostředků jen desetina. Páka může jít ale i řádově výše. Páka ve výši 1:200 a více není při obchodování s CFD výjimkou. Teď už je jasné, jak pákový efekt pomáhá násobit zisky, ale i ztrátu. Shrňme si tedy hlavní výhody a nevýhody obchodování s CFD a využíváním finanční páky.


Výhody obchodování CFD

 • Možnost obrovských zisků
 • Možnost vysokých zisků i s malým objemem kapitálu
 • Možnost zajištění pozice doplněním CFD do portfolia
 • Poplatky jsou v zásadě nízké
 • Daňově výhodné
 • Flexibilní instrument – výdělek na rostoucích i klesajících trzích


Nevýhody obchodování CFD

 • Vysoké riziko vysokých ztrát
 • Trhy jsou velmi rychlé a CFD jsou na změny daleko více citlivé
 • Méně regulovaný trh a menší ochrana spotřebitele


Regulace Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

Dle průzkumu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy dosahuje mnoho začínajících investorů vysokých ztrát při obchodování pákových produktů. Téměř dokonale zde platí Paretovo pravidlo 80/20. Tedy, že zhruba 80 % obchodníků prodělává a jen 20 % vydělává. Rozhodl se proto pro zavedení pravidel, kterým se musí od 1.8.2018 podřídit každý CFD broker fungující v EU. Tato pravidla pak mají chránit obchodníky samotné před sebou. ESMA se domnívá, že obchodníci prodělávají hlavně kvůli nedostatku zkušeností. Tento nedostatek zkušeností je pak u vysoce rizikových produktů krutě trestán. Zavádí proto nová pravidla, která rozdělí obchodníky na retailové a profesionály. Pro každou skupinu pak budou platit jiná pravidla.

Pro retailové obchodníky jsou nově stanoveny omezení pákových efektů, neomezená ochrana negativního zůstatku a nemožnost participace na bonusových nabídkách. Nová maxima pákových efektů jsou stanovena pro retailové obchodníky jako:

 • 1:30 pro hlavní měnové páry
 • 1:20 pro vedlejší měnové páry, zlato a hlavní indexy
 • 1:10 pro komodity jiné než zlato a vedlejší akciové indexy
 • 1:5 pro jednotlivé akcie a jiné instrumenty
 • 1:2 pro kryptoměny

Tato omezení výrazně omezují rizika, ale i možnosti výdělku. Omezení byla zavedena pro ochranu obchodníků, kteří nejsou zkušení v práci s pákou a rizikem. Pro otevření pozice stejného objemu bude nyní potřeba mnohem více vlastního kapitálu. Obchodník se tak musí rozhodnout, zda sníží objemy svých obchodů, doplní nutné prostředky, nebo se stane profesionálním obchodníkem. Na profesionálního obchodníka se výše uvedené limity nevztahují.

Pro rekategorizaci z retailového klienta na profesionálního je nutné osobně podat žádost o změnu statutu. Tuto operaci nelze provádět automaticky. Dále je nutné splnit dvě ze tří následujících podmínek:

 • Dostatek zkušeností. Využívání pákových produktů s frekvencí deseti pokynů za čtvrtletí ve čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích. Celková hodnota pokynů je 20 000 EUR. 
 • Velikost portfolia obchodníka přesahuje 500 000 EUR.
 • Zkušenost alespoň jednoho roku práce ve finančním sektoru na pozici, která vyžaduje znalost obchodování předpokládaných transakcí.

Podmínky 1 a 3 může splnit téměř každý ostřílený obchodník. Podmínka dvě bude pravděpodobně splněna pouze velkými hráči. Profesionální obchodník může obchodovat s pákou vyšší než zmíněné limity, ale přichází o neomezenou ochranu negativního zůstatku. Ta je zastropována na 50 000 librách.

Pro většinu obchodníků je přechod do kategorie profesionálů nutností pro zachování stávajícího stylu obchodování. Jedná se opět o další bariéru vstupu, další byrokracii, která stojí peníze a čas. ESMA je názoru, že ochrana začátečníků je nutná. I pro ně ale obchodování CFD může ztrácet smysl, když je pákový efekt omezen do takové míry. Pozitivním faktorem pro společnost může být omezení počtu obchodníků, kteří tzv. „prodělají kalhoty“. ESMA slíbila zhodnocení dopadu regulace po 3 měsících od data účinnosti. Doufejme, že v omezení nepřitvrdí. Mělo by to negativní dopad na trh a úroveň právní jistoty, která klesá vždy, když často dochází k razantním změnám. Tuto změnu lze bezpečně počítat mezi ty razantní. ESMA by měla myslet na to, že obchodníci jsou dospělí jedinci, kteří musí nést zodpovědnost za své chování, a tak jako u každé investice zvážit rizika, výnosy apod. Pokud toto obchodníci zváží, tak už nepotřebují chůvu v podobě regulátora.