Specifika čerpání hypotéky pro dřevostavbu. Co musíte vědět?

srub, dřevostavba, dům, pokoj, kuchyň, hypotéka

Financování výstavby dřevostavby hypotékou má svá specifika. Jak na financování dřevostavby a v čem jsou rozdíly oproti výstavbě zděného domu?

„Banka poskytující hypotéku se vždy zajímá o financovanou stavbu. V případě výstavby zděného rodinného domu je hypoteční úvěr čerpán postupně podle stupně rozestavěnosti. U dřevostaveb a modulárních domů probíhá výroba u dodavatele a dům je na pozemku už jen zkompletován. Průběžné čerpání hypotečního úvěru v průběhu výroby domu v hale není možné. Možnosti financování těchto staveb ovšem existují,“ uvádí Filip Křivánek, hypoteční specialista fintech startupu Hyponamíru.cz.

Financování cihlového domu a dřevostavby je rozdílné

Hypotéka na stavbu domu z cihel, pórobetonu či litého betonu a hypotéka na dřevostavbu se liší v čerpání úvěru. Stavba zděného domu probíhá postupně a zabere minimálně rok. Na začátku se sestaví rozpočet a provede se odhad budoucí ceny domu. Poté postupně čerpáte peníze z přiděleného úvěru formou záloh. Jakmile určitou částku prostavíte, doložíte bance faktury nebo odhadce posoudí aktuální stav. Banka následně uvolní další prostředky na stavbu. 

Filip Křivánek k tomu doplňuje: „Dřevostavby či modulární domy jsou dodány na pozemek ve velkých stavebních dílech nebo dokonce v jednom celku, kde se během pár dní dokončí. Na místě stavby tedy nelze objektivně vyhodnocovat míru rozestavěnosti a peníze z hypotéky tudíž není možné postupně uvolňovat na základě faktur či kontrol odhadce. Čerpání hypotéky na dřevostavbu či modulární dům probíhá jiným způsobem.“

Jak probíhá čerpání hypotéky na dřevostavbu nebo modulární dům?

Postup financování dřevostavby hypotékou je obdobný jako u zděného domu. Na začátku se neobejdete bez rozpočtu a odhadu budoucí ceny nemovitosti. Dodavatelé dřevostaveb a modulárních domů obvykle mohou nabízet jak kompletní stavby na klíč, tak i stavby k dokončení svépomocí. 

„Některé banky umožňují čerpání prostředků z hypotéky přímo na účet stavební firmy na základě smlouvy o dílo. Při financování výstavby dřevostavby nebo modulárního domu je tedy nejdůležitější najít vhodnou banku. Důležitý je rovněž výběr zhotovitele stavby. Vyplatí se oslovit zavedené dodavatele, kteří mají s výstavbou mnohaleté zkušenosti a jsou členy například Asociace dodavatelů montovaných domů. Při výběru způsobu financování se vyplatí využít zkušeností nezávislých hypotečních specialistů. Poradí vám nejen s výběrem vhodné banky, ale také například s rozvržením čerpání vlastních financí,“ dodává Filip Křivánek.

Vlastní stavební pozemek jako zástava pro banku

Samotná stavba domu není jediným výdajem. Než začnete plánovat stavbu dřevostavby nebo modulárního domu, musíte mít vhodný pozemek. Výhodou je, pokud už pozemek vlastníte. Pokud má dostatečnou hodnotu, poskytnete ho bance do zástavy a peníze z hypotéky využijete na financování výstavby domu.

Další možnosti financování dřevostavby

V případě, že není možné získat klasickou hypotéku, nabízí se zvážit další možnosti financování. V úvahu přichází například ručení za hypotéku jinou nemovitostí, předhypoteční úvěr nebo úvěr od dodavatele stavby. 

Pokud vlastníte jinou nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí (např. byt, rodinný dům), můžete ji využít jako zástavu pro banku. Tímto způsobem lze vyřešit hypotéku na dřevostavbu nebo modulárního domu velmi jednoduše. „Po získání souhlasu je možné ručit například nemovitostí rodičů. Po dokončení výstavby je možné vyměnit zástavu a ručit nově postaveným domem,“ doplňuje Filip Křivánek. 

Lze využít i předhypoteční úvěr 

K financování dřevostavby nebo modulárního domu je možné využít také předhypoteční úvěr. Jedná se o úvěr, který není zajištěn zástavním právem. Sjednává se společně s klasickou hypotékou, kterou je po splnění podmínek pro získání hypotéky splacen. Filip Křivánek k tomu dodává: „Předhypoteční úvěr je vždy časově omezen. Obvykle do jednoho roku musí být financovaná nemovitost zapsána do katastru nemovitostí, aby na ní mohla banka zřídit zástavní právo. Po dobu splácení předhypotečního úvěru se platí pouze úroky z úvěru a nesplácí se jistina.“

Velké stavební společnosti mohou zájemců o dřevostavbu či modulární dům nabídnout dodavatelský úvěr. V praxi toto financování probíhá tak, že nejdříve složíte určitou zálohu. K tomu můžete využít připravené vlastní zdroje. Druhou a případné další platby si s dodavatelem dohodnete až ve fázi, kdy je stavba zapsaná v katastru nemovitostí. V tomto okamžiku již financování hypotékou nic nebrání. 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *